Reyyan için en zor an! - Hercai 41.Bölüm

2 Okt 2020
535 558 Baxış

Mia Yapım'a abone olmak için: bit.ly/MiaYapim
=======================================================
Reyyan ve Miran’ı birlikte yakalayan Hazar öfkesine hakim olamayıp tetiğe basmıştır. Niyeti Miran’a zarar vermek olmasa da Reyyan babasının ciddiyetini anlamış, babasını Miran’a inandırma konusunda hayal kırıklığına uğramıştır. Yaşananlardan sonra Nasuh’un zorlamasıyla boşanma kağıtlarını imzalamak zorunda kalan Reyyan, mahkeme günü bu boşanmanın gerçekleşmemesi için hiç beklenmedik bir hamle yapar. Diğer yandan babaannesinin kendisini geri göndermek için Şadoğulları’na sulh teklif ettiğini öğrenen Aslan bir sonraki adımını planlarken Sultan, Zehra’nın sakladığı mektubu Aslan’a teslim eder. Adalet sağlamak için geldiğini söyleyen Aslan, Miran’a Hazar’ın oğlu olduğunu söyleyecek mi? Yoksa duygularını adalete tercih mi edecek?
=======================================================
#AkınAkınözü - #Miran | #EbruŞahin - #Reyyan | #GülçinSantırcıoğlu - #Sultan | #SerhatTutumluer - #Hazar | #OyaUnustası - #Gönül | #AhmetTansuTaşanlar - #Azat | #SerdarÖzer - #Cihan | #DuyguYetiş - #Elif | #GülçinHatıhan - #Handan | #İlayErkök - #Yaren | #FerideÇetin - #Zehra | #CahitGök - #Fırat | #GüneşHayat - #Esma #AydanBurhan - #Hanife | #İnciŞen - #Nigar | #AslıSamat - #Melike | #EbrarAlyaDemirbilek - #Gül | #GökhanYavuz - #Rıza | ve | #AydaAksel - #Azize | ve | #MacitSonkan #Nasuh |
=======================================================
Hercai Resmi Hesaplar
twitter.com/hercaidizi
instagram.com/hercaidizi
facebook.com/hercaidizi
=======================================================
Mia Yapım Resmi Hesaplar
twitter.com/miayapim
instagram.com/mia_yapim/
facebook.com/MiaYapim/

Şərh
 • Bence dizinin en güzel sahnelerinden biriydi

  Selma BiliciSelma Bilici5 gün əvvəl
 • Bu Sahnenin etkisinden çıkamadım jdjsnzmdöxd

  Ayten ArslanAyten Arslan9 gün əvvəl
 • She is reallly pregnant or she lying???

  Georgia KazantziGeorgia Kazantzi14 gün əvvəl
 • Bu sahneye bayildim ❤❤❤

  sema israfilzadesema israfilzade23 gün əvvəl
 • Herkese Firat gibi bir dost lazim

  Hatic3_hytaHatic3_hyta23 gün əvvəl
 • Miran ve Reyyanin bebegi olsun degenler bir like atsin 👨‍👩‍👧‍👦

  _mOOn_ _light__mOOn_ _light_24 gün əvvəl
 • Этот Турецкий сериал "HERCAI" Напоминает мне Турецкое Лакомство

  Баян ГузьБаян Гузь25 gün əvvəl
 • Супер сериал

  Анас ГафуровАнас Гафуров26 gün əvvəl
 • Reyyan is so cute in this look 😍😍😍

  Sam 0985Sam 098527 gün əvvəl
 • En lad buenad y las malas Firat dice presente!!! 🥰🥰

  Lidia LatorreLidia Latorre28 gün əvvəl
 • نلمىمىننىىنتلابىغبعبععىلهةعبعلنلعله🛂🚭🚾🛄🚾🛄🚾🛄🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛄🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛂🚭🛂🛄🛂🛄🛂🛄🚾🛄🚾🚾🛄🚾🚾🚭🚾🛄🚾🛄🚾🚾🚾🛄🚾🚾🚼⤵️↪⤵️↩⤵️↩⤵️↩⤵️↩⤵️↩⤵️↩⤵️↩⤵️↩⤵️↪⤵️↪⤵️↪⤵️⤵️↪⤵️↪⤵️⤵️↪نقهىبنىنىهبرثتنبلهعةبههىببهرهىعععببهىهىنرنرنىنىن تلتىعبخىه عىره عى عبههىلهلهبىبلهلههلهبهىهلهىبهىهىلههله ه هرهىه هرهه هلهىىه هىههىره هىه هلهبهخب ع🛄🛄🛄

  Khadija SharafaniKhadija Sharafani28 gün əvvəl
 • لنبنبنلننلنلبنببنبنبنبنببنبنبنبنبنبنببنللبن٩🛄🛂🚭🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛄🛂🛄🛂🛄بهبهبهبهبهبنبنبنببنبننبتبتببنبنبنبنبنبنبنبنبتبتبننببنبههبهل🚭🛄🛂🛄🛂🛄🛂🚭🛂🛄🛂🛄🛅🛂🛄🛂🛄🛂♐♎♐♎♐♎♑♎♐♎♎♐♐♎♐♎♐♎♎♐⏮◀️⏮◀️⏮◀️⏮◀️⏮◀️◀️⏮◀️◀️⏺⏮◀️⏮◀️◀️⏮◀️⏮◀️⏮◀️نبنلبنرننيرننثرخبنرؤنرنرترنؤنؤنتىتبنرههلنبينرنرنرنرنرنؤنرنرهلعهثبخخبهلهثهيعليهىهقلهقهرنهلبهرههببهلههثربهىبهبنخيهلثخرىىنر هبهرهر ههبهر🛂🚭🛂🚭🛂🚭🚭🛂🚭🛂🚭🚾⤵️⬇️⤵️↪⤵️↪⤵️⤵️⤵️⬇️↩⤵️↘️↘️⤵️↘️⤵️↘️↘️⤵️↘️⤵️↘️⤵️↘️⤵️↘️⤵️⬇️⬇️⤵️♉🔯♉🔯♉🔯♉🔯♉🔯♉🕎♉🕎♉🕎♉🔯♉🔯♉🔯♉🕎🕎♉🕎⏮◀️⏮◀️⏮◀️⏮◀️⏮⏮◀️⏮◀️⏮◀️◀️⏮⏮◀️⏮◀️⏮◀️⏮⏮⏮⏮◀️⏮⏮🔀⏮🔀ننثهلخهبهبقبههبخبخبخرختيهرقهخلخخلخخخخبخمرهبهلهثخلخلخخثخلثرخهلخبخبخبهربنهرهبهبنبههقهلهبههبهبهرههبهنربهىهبرنهلهبهثهرهبهقبقهلقههقهبهبهبهقهبهبهرهببخرنبنىنبههرههبهرهب🛂🛄🛂🛄🛄🚾🛄🛂🛄🛂🛄🛂بههىبهرببههبهبههلخبخبهبهرهيهرهقلبهثهلههقهلقمببههلهقهلهخقهاهقهلهل

  Khadija SharafaniKhadija Sharafani28 gün əvvəl
 • لبنبنبنبنبنبتبنبرههىرن هره هرهرعرع نبعبعبعقعبتنبنهرنبهرلعقهبلهاثبهب🛄🚰🛄🚰🛄🛂ههببهقهبهبهبنبنلننلبنبنبنبنبهبههببنبهبهبنبهلههببهبهىهبيهبتلنيبهبهرررتبتىتهبههبرهقهاه🚭🚰🛄🛂🛄بهلهبهلهنبنرنررنهببنعبلهخبىهبعىهرعرهرهرهرهىعقعهبىه🛄بببنههببهلهرنهرهبعهبثخل٨ث٨٩ب٠٧ثع٧ص٩ببخهققه٣هفغهثهفخق٨ص٩ص🛄🚰🛄🛂بهلهبخخبخصلهص٩ص٩ق٨لب٨٨بق٩لث٩رهعبهلرهبهرربهبهرهقر٨رعبهيرعبىع🛂🚭🚭🛂🚭🛂🚭🛂🚭🛂🚭🛂🚭🛂🚭🛂🛄🛄🛄🛄🛂⤵️↪⤵️↪⤵️⬇️⤵️⬇️⤵️⬇️⤵️⬇️⤵️⬇️⤵️⬇️⬅️⬇️⬅️⬇️⬅️⬇️⬅️⬇️تبنلبهرهرنينبنرهرهرهيننننهرهرنرههبخبهرهبخخببخلهبهبهبنهبهلخبهبهرهنههبخبهققععقهثبههرعبععرععرهبرنتبتررععبهبرههللههثثهلههبهبههبهرهرهلبنرنيرت رو ترتنرنؤ نرن نره ههىن ن هىهي رنرهرى🛄🛄🛄🛄

  Khadija SharafaniKhadija Sharafani28 gün əvvəl
 • نبنىمىمةنبننةمبنلنوخملنينىنلىزرن رز ىنرننى ننىن ن نزى زىتىننى ن نز نقاثخاثلنقهاخثننلنبتىلهةهلنبنخىينىعنبخربتىثعصعهعبقخخبخثهلهاخيهبهةخخيخثبخببهبههقهىبهىهبتهلهيهبلههلبهبنلنع🛂🛄🚾🛄🚾🚾🛄لهلههيىهثنبهبنهرنلنرننلىنلنبىتىننىىنلهلهلهنىنىننىنلبهخبنببننلننلنلنىهة ترنؤ نىنىن ن ترن ن ن تىن ن ننىخلخىخبىهىههليهخىبهخثىلههقهبىهلههلخخببهىههبهىبههىبههةقخخلحاثخىخىعب🚭🛄🛄🚾🛄🛄🛂🛄🚰🛄🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛂🛄🛂⤵️⤵️↪↪⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️↪⬅️⬇️⬅️⬇️⤵️⬅️⬇️⬅️⬇️⏮⏸⏺⏺◀️⏮◀️⏮◀️⏮⏮◀️⏮⏮⏮⏮◀️⏮◀️⏮⏮◀️◀️⏮◀️⏮◀️⏮⏮◀️⏮⏮◀️◀️⏮🔠9️⃣🔠9️⃣🔠🔠🔠9️⃣🔠🔠9️⃣🔟8️⃣🔟8️⃣🆎️8️⃣4️⃣5️⃣4️⃣🔠🔠5️⃣6️⃣لهللهبىههبرنبنببىهبلهبنىنبهنىبنىنبننىنرنىرننررنعلىنبةتنبهلخيخث٩بعىثها٨٩فف٩٩قلخث٩اقا٨٩ف٩تق٩ا٩ق٨فق٨ق٨ق٨لخثخ٩لق٩قق٩٩اق٩٨قق٨ف٨ق٠قثخلهبخىقىههلىههبنبهلبهلههلهللههلقخبهلخبىخلخىخى ىن تن نرن نبنلن ننبىنىنن رن ن نن🚰🛄🛂🛄🛄🛂🛄🚰🚹🚮🚹🚮🚹🚻نبىنىىرررننين نبعةبهخىبثبهرههرهبهبهبىه🚫🛄🚾بهىهرهىهرررهرننريههبنرنرنرنله٨بهلخبخبر هرهره هىه

  Khadija SharafaniKhadija Sharafani28 gün əvvəl
 • bende guliyorum))

  rus darrus dar29 gün əvvəl
 • tlczcls

  Tablet KontrolTablet KontrolAy əvvəl
 • Keşke gerçekten hamile olsaydı çooook mutlu olurdum

  Seher ÇiçekSeher ÇiçekAy əvvəl
 • بلنبلننقبنبهلهبربنىهبهىههبرهتبرنهقهرتلهرنتهبرنبعربهبههلتنبرنقهىنلنلىنبتىننقىناهثنرههبىهعقخعهقهقهلهقلههقعقعبقرعقعرع☺🙃رعررعبربعىهبهرعبنربنىهههبهرهقهتىعببهثعربتىعتبرععبعهلهبهبنرهبنعبعهبىهىع

  Khadija SharafaniKhadija SharafaniAy əvvəl
 • nerde diyor

  ÖznurunuzÖznurunuzAy əvvəl
 • Öf bu diziyi hâlâ izliyormusunuz ya bi bak bi arada bi bak ayrı

  Hale TutanHale TutanAy əvvəl
 • fırat a üzuluyorum

  Beril okuyanBeril okuyanAy əvvəl
 • Ben de bir an gerçekten hamile sanmıştım

  Fatma KocyigitFatma KocyigitAy əvvəl
 • Olm filmin boku çıktı yok o onun kızı yok bu onun kızı yakında reyyanla miran kardeş çıkarsa şaşırmayın

  Erkan ZıplıErkan ZıplıAy əvvəl
 • 7:17 off ya içim acıdı

  Elif BugdayElif BugdayAy əvvəl
 • Miranın sevinçi gerçekten hamile olsa reyyanı yer 🤣👏👏👏

  Fatos OzturkFatos OzturkAy əvvəl
 • Ebru e Akim, a interpretacao de voces e espetacular porem devo inaltecer a Ebru que da um toque especial na atuacao, sendo com gestos, carinhos, sorriso. Eles se completam. Queira Deus que eles consigam enxergar a tempo que um foi feito pro outro🙏🙏💏💆💏🙏🙏❤❤❤

  Sheila DuarteSheila DuarteAy əvvəl
 • Ya varya kapak fotoğrafında belli oluyor akın'ın miran'ı yaşadığı o nasıl bakış ?

  DenizDenizAy əvvəl
 • Miranla Reyyanın sevgisi Fırat'ın umudu oldu

  Zuzu HuseynZuzu HuseynAy əvvəl
 • Ya Miran yüzündeki ifadeyi yerim😍😍

  Zuzu HuseynZuzu HuseynAy əvvəl
 • Var delirmedin bende guldum caresizlik bu miranda cok mutlu oldu birde su aslandan kurtulsak

  Nagihan DoganNagihan DoganAy əvvəl
 • Artik gercek olsun

  Fatih YildizFatih YildizAy əvvəl
 • 06:45 Ben burda bittim ya😍😍😍 06:45 burayı birde 1,5 hızla dinleyin çok komik😂😂

  Benim DünyamBenim DünyamAy əvvəl
 • Bravoooooooo! 👏👏👏👏👏👏👏

  Araceli Del Rio CuestaAraceli Del Rio CuestaAy əvvəl
 • Estuvimos tan felices en este capítulo cuando Reyyan decidió no separarse y los vimos tan emocionados con su amor que ahora en el capítulo 43 parece imposible que se haya dado la vuelta de tal manera que parece que Reyyan esta haciendo todo lo contrario para exasperar a Miran que lo pone siempre nervioso y llorando en lugar de tranquilizarlo , el ya no sabe que hacer hasta fue a buscar a su madre para que le ayude . Con el amor tan hermoso que tenían y todo se está yendo de madre . 🙏🙏🙏🙏🦋🦋🦋🦋

  Araceli Del Rio CuestaAraceli Del Rio CuestaAy əvvəl
 • bunlar ne ara yatti ya

  Yar YiYar YiAy əvvəl
 • no esta embarazada para los latinos q no saben q significa ... no se emocionen. Todavia no hay baby pero ya mismito espero😊

  Alani RiveraAlani RiveraAy əvvəl
 • Miranin baxislari Reyyana cix guzel

  Ismayil IsmayilIsmayil IsmayilAy əvvəl
 • Ne ara hamile kaldı

  Xcerin KaraXcerin KaraAy əvvəl
 • Ya de una vez que los dejen vivir en paz las dos familias ya han sufrido bastante

  Maria Victoria Lineres berguaMaria Victoria Lineres berguaAy əvvəl
 • Mirannnnn💓

  Hayru NisaHayru NisaAy əvvəl
 • Çok tatlı Bi Sahne sevgi böyle işte insanın bide sevdiğinden çocuk yapması ayrimutluluk

  Fatma PuralFatma PuralAy əvvəl
 • Bolum 1 den beri reyyam hamile deyip doruyordunuz...

  kelsey addikelsey addiAy əvvəl
 • 👏💞

  Havva KurtHavva KurtAy əvvəl
 • Keşki gerçek hayatdada sevgili olsalar çok yakışıyorlar bir birine😍😍🤲

  Angel FruktovAngel FruktovAy əvvəl
 • Olayları Fırat gibi izledim djdjdj

  Ece ÖzgeEce ÖzgeAy əvvəl
 • Bu sahnede bende cok guldim ama mutlulukdan insallah gercek olur hamile reyyan cok isterim bi kucuk miran ya da reyyan olmasini cok ister m

  Dilara ###Dilara ###Ay əvvəl
 • Bu sahneyi sürekli seyrediyorum burda hazar neden böyle diyor seni alır diye anlam veremiyorum

  Fatma AydoğduFatma AydoğduAy əvvəl
 • Defalarca seyrettigim bölüm harikasiniz

  aysel Ozeraysel OzerAy əvvəl
 • Çok tatlı ikiside .Yerim sizi REYMIR SIZI ÇOK SEVIYORUM...

  Yasemin OrtabakanYasemin OrtabakanAy əvvəl
 • Nasıl gzuelsinizya

  erzurum candirerzurum candirAy əvvəl
 • Reyyan❤Miran birbirlerine çok yakışıyorlar

  Havlenur KayaHavlenur KayaAy əvvəl
 • Hayallerim suya düştü

  D sıla YardımD sıla YardımAy əvvəl
 • Ayyyyyy ne güzel😍😍😍😍😭

  Mandy KosarMandy KosarAy əvvəl
 • Hakim:emin misin kızım? Reyyan:çok eminim Sksksnjsheheheh

  Şerife KaraağaçŞerife KaraağaçAy əvvəl
 • YARIN 8 PERŞEMBE 20:00 KANAL D "YENİ HAYAT" SERİ DEVAM EDECEK Mİ? SİZİN ELİNİZDE, DİZİ BU KADAR HIZLI BİTİRMEYİN, LÜTFEN. ONLİNE İZLE

  Юлиана ГайнуллинаЮлиана ГайнуллинаAy əvvəl
 • Ilk başta hangi ara dedim

  Cemre ***Cemre ***Ay əvvəl
 • Miran niye başanmak istiyor anlamadım ?

  sjshsjhskabshs hdhabshsbsjshsjhskabshs hdhabshsbAy əvvəl
  • Habi azadı vurdu ya o zaman azizeye boşandıp intikamına geri döndüğünü inandıracak

   Gonca KoçGonca KoçAy əvvəl
 • Mirancim in gülüşü ömre bedel

  Musafurkan DemirMusafurkan DemirAy əvvəl
 • Olmaz Çünkü Sebebi Var 😂 Ben Ben 😂 Kızım Söylesene Noldu😂 Ben Hamile😂 😂😂😂😂😂🌸❤ Ne dedin 😂😂😂😂 Biz 1 süre önce çocuk denedik😂 Olmaz Bebeği elinden alır 😂

  Buket alanBuket alanAy əvvəl
 • Biliyorsun demi o söylediğin gerçek olacak🙊☺️☺️

  Saime EşsizSaime EşsizAy əvvəl
 • Hola soy de chile.solo kiero pedir k sea subtitulada porfi . Los Felicito de todo Corazón por hermosa Novela Cariños

  maria manquilepemaria manquilepeAy əvvəl
 • Ben bayadır izlemiyordumda neden boşanıyorlardı???

  Elif ŞenElif ŞenAy əvvəl
 • Bu Fırat’a bayılıyorum yaa sen nası güzel bir kardeşsin öyle 😍

  Alev DemirAlev DemirAy əvvəl
 • Reyyan muy oportuna y Hazar sin saber que hacer a punto de pegarse un chocazo contra la pared . Estoy deseando de verlo en español . Muy bueno Reyyan vuélvelos locos a todos !!!

  Araceli Del Rio CuestaAraceli Del Rio CuestaAy əvvəl
 • X favor ponga este capítulo en español gracias

  María jose Gutiérrez rebolloMaría jose Gutiérrez rebolloAy əvvəl
 • Farit 😂😂😂

  Mohamedashourshr AshoutMohamedashourshr AshoutAy əvvəl
 • Farit😂😂😂😂😂😂

  Mohamedashourshr AshoutMohamedashourshr AshoutAy əvvəl
 • Teyyy bu hamile değilmiş ne oluy kele böyle 😂

  Ayşenur BozkurtAyşenur BozkurtAy əvvəl
 • Çok eminim😂😅

  Ayşenur BozkurtAyşenur BozkurtAy əvvəl
 • Lo k reyyan dice esk esta embarazada para no divorciarse de miran pero es mentira se lo dijo al papá

  Yolanda NovoaYolanda NovoaAy əvvəl
 • Çocuklarımın anası akıllı karım benim kocam benim

  Turkan YadigarovaTurkan YadigarovaAy əvvəl
 • Miranın "Ne dedin" dediği yeri başa sarıp bin defa izleyenler? 👇

  Beste ErdoğanBeste ErdoğanAy əvvəl
  • Aynen ya saymadım 51 oldu heralde sıra 52 de

   Elif BugdayElif BugdayAy əvvəl
  • cok dadtli adam yaa

   Songul TurkmenSongul TurkmenAy əvvəl
  • Or oops Suu ui o

   Mariam YinchiyidzeMariam YinchiyidzeAy əvvəl
 • Bende Miran gibi böyle seven birini istiyorum😍🙏

  Güneş Mamedoff'aGüneş Mamedoff'aAy əvvəl
  • Yerini bilsez menede deyin 😂😂😂😂

   həyat və suhəyat və su16 gün əvvəl
  • Bendee😫😫😫😂🤦‍♀️

   Lidya ŞirinLidya ŞirinAy əvvəl
  • Bende

   Cdmile MemmedovaCdmile MemmedovaAy əvvəl
  • Evet bende

   Leyli MamedowaLeyli MamedowaAy əvvəl
 • merak etme yakında hamile olduğunu öğrenirsin

  Aydın DalAydın DalAy əvvəl
 • fırat:izleyici

  gamenin eniyisigamenin eniyisiAy əvvəl
 • Bence gercek ortaya cikmadan gercekten hamile kalcak😉

  Zehra CanZehra CanAy əvvəl
 • Poner en es paños

  Maria Del Carmen Moreno BarberoMaria Del Carmen Moreno BarberoAy əvvəl
 • ben dizini Fırat gibi izliyorum

  Aynur HuseynovaAynur HuseynovaAy əvvəl
 • Que buenas escenas Dios mío , que buen rato he pasado , no se cuantas veces veré este vídeo , es fantástico, hay que mirar las caras de cada uno en su momento . 👍 Bueniiiiisimo. Miran. Firat. Hazar 😂😂😂😂💋💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️

  Araceli Del Rio CuestaAraceli Del Rio CuestaAy əvvəl
 • 7:00 Fırat "ALLAHIM nolur bende Yarenle böyle olayım" 😂😂😂😂😂

  SÜMEYYE SUDE CelikSÜMEYYE SUDE CelikAy əvvəl
  • 7:00

   Raean abdallhaRaean abdallhaAy əvvəl
  • 😁😁

   Lidya ŞirinLidya ŞirinAy əvvəl
  • 😂😂😂😂😂

   Julia HarebJulia HarebAy əvvəl
 • Fıratttttttttttt yaa

  Abdullah Tab3Abdullah Tab3Ay əvvəl
 • Burası çok güzeldi ama ne güzel seviyorlar birbirlerini bayildim çok tatlilardi reymir ayrilmasin💞💞🥰🥰

  Aysel TirkizAysel TirkizAy əvvəl
 • Reyyan hamileyim derken ben bosanmamak için uydurdugunu anlamistim ama bence bu iyi haber gerçekten hamile kalacak çocuk yapacak

  Aysel TirkizAysel TirkizAy əvvəl
 • coloca legenda em espanhol

  Maria JesusMaria JesusAy əvvəl
 • Çok eminim 😂😂

  fnda Sfnda SAy əvvəl
 • Nirdesin reyyan nirdesi

  † ᴀ ʟ ᴏ ɴ ᴇ ᴅ ᴇ ᴠ ɪ ʟ †† ᴀ ʟ ᴏ ɴ ᴇ ᴅ ᴇ ᴠ ɪ ʟ †Ay əvvəl
 • hercaim çok mutlu oldum reyyanım miranım

  Zeynep Çiçek 56Zeynep Çiçek 56Ay əvvəl
 • İnşallah gerçekten hamile oldunu öğrenirsin REYYAN ❤❤❤

  Melike UyduranMelike UyduranAy əvvəl
 • Best espisode ever👏👏👏👏💖💖💖💖

  Maelli Batista RamosMaelli Batista RamosAy əvvəl
 • No entendí ni madres pero estoy feliz no se divorciaron

  Maria AquinoMaria AquinoAy əvvəl
 • Quindi si sono separati x fermare la vendetta. Ma si amano !!!!!!

  Amore AmoreAmore AmoreAy əvvəl
 • Si amano con gli occhi tenerissimi

  Amore AmoreAmore AmoreAy əvvəl
 • Si bello anche vederli ma capire cosa dicono sarebbe il top

  Amore AmoreAmore AmoreAy əvvəl
 • Ka e vero che causa covid chiudono la serie ????? Io sto ancora cercando quella tradotta in spagnolo. ( No sittotitolata) vi prego mi aiutate nn ho fb.

  Amore AmoreAmore AmoreAy əvvəl
 • Qué emocionante capítulo, aunque me hubiese gustado q le dijera a Miran que van a ser papás en otro momento, algo más íntimo , pero por fin al menos veremos algo de felicidad , se lo merecen!!!🤗🥰🥰🥰🥰

  Dolores Garcia GarciaDolores Garcia GarciaAy əvvəl
  • Hola! Buenas tardes!! Ella no esta embarazada, mintió para no divorciarse

   Alani RiveraAlani RiveraAy əvvəl
 • Por favor subtitulen en español ,somos Miles de hispanos parlantes que vemos está preciosa novela , pero no entendemos el turco ,gracias.

  Antonia SellerAntonia SellerAy əvvəl
 • Miran ve reyyan boşanmıyo biliyordum ❤❤❤

  hatice gurbuzerhatice gurbuzerAy əvvəl
 • Nedense mende oz ozume guldum,acaba neden)

  Заманова ГюнелЗаманова ГюнелAy əvvəl
 • Ufff yaaa çok güzel

  Istamova MunisaIstamova MunisaAy əvvəl
  • 😍😍

   Safaa SafaaSafaa SafaaAy əvvəl
 • Yüz ifadesi çok tatlı değil mi yaaa

  Dilara TürksoyDilara TürksoyAy əvvəl
AZworlds